admin

נאמנויות

נאמנות תושבי ישראל – חובות דיווח אתם עובדים כל חייכם ונוצר לכם הון בלתי מבוטל, מה עושים? האם זה נכון שילדיכם יפגשו עם הון רב בשלב מוקדם של חייהם? או שאולי הייתם שמחים לתרום חלק מהסכום?. שאלות אלו ואחרות עולות בקרב רבים בשלבים שונים בחיים. לכן חשוב ומומלץ לבצע תכנון נכון ומוקדם של העברת ההון …

נאמנויות לקריאה »

ביטוח לאומי

אחד הגופים המרכזיים בניהול עסק הינו ביטוח לאומי, הן מצד עצמאים והן מצד חברות ועמותות. יחידים ומעסיקים מחויבים על פי חוק להפריש חלק מהכנסתם לביטוח לאומי- שבעת הצורך מציב רשת ביטחון שמעניקה הטבות מסויימות כגון דמי אבטלה, חופשת לידה, מענק פגיעה בעבודה ועוד.כמו כן, במקרה של פגיעה בעבודה או נכות, על היחיד להגיש בקשה לקבלת …

ביטוח לאומי לקריאה »

מיזוגים ורכישות

"אחד ועוד אחד שווה שלוש" במקרים רבים במהלך חיי העסק, נדרש לבצע שינוי מבנה עסקי לשם מגוון מטרות– צמצום הוצאות, פעילות תחת ישות משפטית אחת, יתרון לגודל, פיצול מגזרי פעילות או העברה של נכסים מיחיד לחברה או מחברה לחברה משיקולים ניהוליים ומשפטיים. פקודת מס הכנסה מאפשרת במקרים מסוימים ובכפוף לתנאים ומגבלות, לבצע שינוי מבנה ללא …

מיזוגים ורכישות לקריאה »

ייצוג בדיוני שומות

"משא ומתן מוצלח מקורו אינו בהחזקת הקלפים הטובים, אלא בידיעה כיצד לשחק בהם" מידי תקופה, שגרתית או עקב דיווחים חריגים, מזמנות רשויות המס את העוסק, החברה או המלכ"ר לדיון על הדיווחים שהגיש, במטרה לבוחנם ולגבש דעה עליהם. במסגרת ההליך מבקש המפקח הסברים על סעיפים שונים בדיווחי החברה, מבקש הצגת אסמכתאות ותחשיבים, ושואל שאלות במטרה לוודא …

ייצוג בדיוני שומות לקריאה »

תכנון מס

"סוף מעשה במחשבה תחילה" חלק מהותי בניהול העסק והגדלת הרווח הנקי הוא ניהול נכון של נושא המיסוי. אנו משלמים מיסים בין היתר על מכירות, רווחים, רכישות מסוימות ועוד. עסקה רווחית היא עסקה מתוכננת, עסקית ומיסויית, שכן, חבות המס או העדרה משפיעים רבות על כדאיות העסקה. תכנון נכון של עסקה מתחיל בהבנה כלכלית של מהותה, היעדים …

תכנון מס לקריאה »

מחלקת מיסים

"תכנון נכון ומדויק יוביל אל ההצלחה" מחלקת המיסים של קלרקסון הייד ישראל מסייעת ללקוחותיה לכלכל מראש את צעדיהם העסקיים, ולהגן עליהם מפני חשיפות מס. ייעוץ המס במשרדינו נחלק למספר תחומים עיקריים: מיסוי תאגידים מיסוי מקרקעין מיסוי בינלאומי מס ערך מוסף (מע"מ) מיסוי פרט ונאמנויות חוק עידוד השקעות הון מיזוגים ורכישות למחלקת המיסים של קלרקסון הייד …

מחלקת מיסים לקריאה »

הצהרות הון

"מי שמדווח בערב שבת, ישן טוב בשבת" הצהרת הון הינה דיווח לרשויות המס על הנכסים המשמעותיים הנמצאים בידי התא המשפחתי, כגון: חשבונות בנק, נדל"ן, חסכונות, קופות גמל, רכבים, ניירות ערך וכדומה. מטרתה של הצהרת ההון היא לאפשר לרשויות המס לבצע בדיקה השוואתית למצבו הכלכלי של התא המשפחתי בין שתי נקודות זמן שונות ולחשוף העלמות מס …

הצהרות הון לקריאה »

דוחות אישיים/חברות/עמותות

דוח שנתי (עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה, עמותה): לכל עסק או עוסק בישראל קיימת חובה חוקית להגיש דוחות שנתיים לרשויות. בעוד עוסק פטור צריך להגיש דוח מס שנתי בלבד, עוסק מורשה, חברה ועמותה נדרשים להגיש דוחות כספיים ודוחות מס לרשויות השונות. חשיבותה של עריכה נכונה של הדוחות כספיים ודוחות המס הינה רבה, שכן, דיוק, חשיבה …

דוחות אישיים/חברות/עמותות לקריאה »