מיזוגים ורכישות

משרד רואה חשבון - סניפים בתל אביב ובחדרה.

"אחד ועוד אחד שווה שלוש"

במקרים רבים במהלך חיי העסק, נדרש לבצע שינוי מבנה עסקי לשם מגוון מטרות– צמצום הוצאות, פעילות תחת ישות משפטית אחת, יתרון לגודל, פיצול מגזרי פעילות או העברה של נכסים מיחיד לחברה או מחברה לחברה משיקולים ניהוליים ומשפטיים.

פקודת מס הכנסה מאפשרת במקרים מסוימים ובכפוף לתנאים ומגבלות, לבצע שינוי מבנה ללא חבות במס.

פקודת מס הכנסה קובעת תנאים בהם ניתן לבצע שינוי מבנה במסלול ירוק, במסלול הודעה בלבד, או באמצעות פנייה יזומה (רולינג) למחלקה המקצועית של מס הכנסה על מנת לקבל אישור פוזיטיבי לביצוע המהלך במסגרת החוק.

מחלקת המיסים של קלרקסון הייד ישראל ביצעה בהצלחה עשרות שינויי מבנה שסייעו ללקוחותיה לשפר את מצב העסקים.