ייצוג בדיוני שומות

משרד רואה חשבון - סניפים בתל אביב ובחדרה.

"משא ומתן מוצלח מקורו אינו בהחזקת הקלפים הטובים, אלא בידיעה כיצד לשחק בהם"

מידי תקופה, שגרתית או עקב דיווחים חריגים, מזמנות רשויות המס את העוסק, החברה או המלכ"ר לדיון על הדיווחים שהגיש, במטרה לבוחנם ולגבש דעה עליהם.

במסגרת ההליך מבקש המפקח הסברים על סעיפים שונים בדיווחי החברה, מבקש הצגת אסמכתאות ותחשיבים, ושואל שאלות במטרה לוודא שדיווחי החברה תואמים לחוק ו/או לעמדת רשות המיסים.

במקרים רבים קיימים פערים בין עמדת העסק לזו של מס הכנסה,עליהם יש לגשר במסגרת דיוני השומה כאשר כל צד מנסה לשכנע את משנהו בצדקת דרכו על מנת להשפיע על גובה המס שיקבע במסגרת ההליך.

במידה והצדדים לא הגיעו להסכמות ולהסכם שומות שחותם את חבות המס לשנים הנידונות, תינתן הזדמנות נוספת במסגרת שלב ב' לשומות להיכנס למשא ומתן עם מפקח אחר מפקיד השומה בתקווה להגיע להסכמות- ולאחר מכן תוצא שומה בצו שהינה שוות ערך להחלטת בית משפט השלום -עליה ניתן לערער בבית המשפט המחוזי.

הליך דיוני השומות הינו הליך מאתגר עבור לקוחות גדולים וקטנים כאחד, שכן, השפעתו רבה על תשלום המס של הלקוח והוא מהווה למעשה הליך סמי משפטי. 

על מנת להגיע לתוצאה הטובה ביותר על המייצג להיות בעל ניסיון הן בדיני המס והן בניהול משא ומתן עם רשויות המס, ולהיות מחויב באופן מלא למיצוי כלל האפשרויות לטובת הלקוח.

מחלקת המיסים של קלרקסון הייד ישראל הינה פירמה בעלת ניסיון של 25 שנה אשר יצגה בהצלחה מאות לקוחות בדיוני שומה והובילה להצלחות רבות.עניקים.

כמו כן, אנו פועלים בשיתוף פעולה עם מספר משרדי עורכי דין בתחום המיסים אשר בשיתוף עמנו מעניקים מענה מקיף לכל צרכי הלקוח – בניהול דיוני השומות ובעת הצורך גם בהגשת ערעורים לבית המשפט.

נשמח לעמוד לשירותך ולייצג אותך בדיוני השומה במטרה להגיע לחיסכון מס מיטבי.