חשבות שכר

משרד רואה חשבון - סניפים בתל אביב ובחדרה.

"המשאב הכי חשוב של העסק הינו המרכיב האנושי"

חשבות שכר הינו תחום חשוב במיוחד בחיי העסק, הנוגע ביישום נאות של דיני העבודה ומתן זכויות הולמות לעובדי העסק, ומצד המעסיק – הגנה מפני תביעות.

לרוב, עסקים קטנים ובינוניים אינם מגיעים לכדי היקף פעילות המצדיק גיוס של חשב שכר במשרה חלקית או מלאה, ובהתאם, משרדי רואי החשבון מספקים שירות זה.

קלרקסון הייד ישראל מעסיקה חשבי שכר רבים וכמו כן מובילה בגאון את איגוד העוסקים בשכר בישראל – גוף מקצועי וולונטרי המספק מידע ומסייע לחשבי השכר בישראל.

בנוסף לשירותי חשבות השכר מובילה קלרקסון הייד את תחום בקרת השכר בישראל – הליך בו מחויבות חברות המעסיקות עובדי קבלן בישראל לקבל אישור של בודק שכר מוסמך המעיד על כך שעובדי הקבלן מקבלים מהחברה הקבלנית את התנאים הסוציאליים המגיעים להם במסגרת החוק.

עסקים רבים אינם מודעים לחובה החוקית לבצע בקרת שכר תקופתית וחשופים בשל כך לקנסות מטעם משרד הכלכלה. לבדוק עם יוני*.