ביקורת

משרד רואה חשבון - סניפים בתל אביב ובחדרה.

"יש מי ששומר עליך"

תהליך הביקורת הינו חובה על כל עוסק מורשה, חברה בע"מ ועמותה בישראל.

במהלך הביקורת מבקר רואה החשבון את הנהלת החשבונות, מביע את חוות דעתו על נאותות הדיווח ומתאימו באמצעות פקודות נוספות על מנת שדוחות העסק ישקפו נאמנה את מצבו הכספי.

לעבודת הביקורת חשיבות רבה ותוצאותיה הינם דוחות כספיים מבוקרים ודוחות מס, המשקפים נאמנה את המצב הכספי של העסק, הרווח וההפסד של העסק כמו גם את תזרים המזומנים וחבות המס.

במקרים רבים מתגלים אגב עבודת הביקורת ליקויים, הונאות, ותקלות אחרות. לחילופין- ניתן לתרום רבות לשיפור ביצועי העסק באמצעות שימת לב במהלך הביקורת. אנו משתפים פעולה גם עם יועצים כלכליים חיצוניים לשם כך.

קלרקסון הייד ישראל מעסיקה כ-50 רואי חשבון ברחבי הארץ, ובעלת וותק של מעל 25 שנה בעריכה וביקורת של דוחות שנתיים לעצמאים, חברות ועמותות.

לכל לקוח מוצמד רואה חשבון המלווה אותו באופן אישי, מספק לו שירותי ביקורת ומסייע לו לשפר את ביצועיו!