ליווי עסקים בהקמה /הכנת תכנית עסקית

משרד רואה חשבון - סניפים בתל אביב ובחדרה.

תוכנית עסקית הינה תוכנית כלכלית המבוצעת לקראת הקמת עסק, כניסה לענף חדש, הרחבת פעילות בעסק או לקראת גיוס אשראי מבנקים או מקרנות.
במהלך הכנת התוכנית העסקית נדרש להעריך את ההשקעות הנדרשות, צרכי ההון החוזר ותזרימי המזומנים הצפויים, התוכנית העסקית מהווה מעין מסגרת תקציבית להשקעה המתוכננת.
 
בטרם ניגש להכנת תוכנית עסקית, יועץ מומחה מהמחלקה הכלכלית ייפגש עם הלקוח במשרדנו. 
במהלך פגישת ההיכרות נלמד אודות העסק וכל הפרטים הרלוונטיים לגביו, ובכללם אלה הנחוצים לצורך הכנת התוכנית כגון – סוג העסק והענף בו הוא פועל, מהות השירותים הניתנים או המוצרים המיוצרים, הרכב ההוצאות התפעוליות והרכב הוצאות הנהלה וכלליות, מבנה האשראי של העסק, לרבות התייחסות לאשראי לקוחות וספקים, תזרימי מזומנים, עובדי מפתח חשובים בארגון, חוזקות וחולשות של העסק וכדומה.
 
במקביל לאינפורמציה החשובה המתקבלת על ידי מזמין העבודה, נפנה בעצמנו לקבלת מידע נוסף מגורמים שונים אודות הענף, הפעילות, החוזקות והחולשות של הענף.
למחלקה הכלכלית בפירמת רואי החשבון ברסקי ברגר ניסיון רב בביצוע תוכניות עסקיות. רואי החשבון במשרד ישמחו לקיים פגישת יעוץ, בה יבחנו הצרכים של העסק ובהתאם תינתן המלצתנו על התוכנית העסקית המתאימה ביותר.