הערכות שווי

משרד רואה חשבון - סניפים בתל אביב ובחדרה.

המחלקה הכלכלית בפירמת רואי חשבון ברסקי ברגר מעניקה שירותים בתחום הערכות שווי חברות/עסקים ו/או נכסים, ניתוחי כדאיות כלכלית ועוד.

הערכת שווי, כשמה כן היא, הערכה ולא חישוב מדויק, מבוססת מעצם טיבה על שימוש בנוסחאות כלכליות מקובלות בתחום. הערכים הנלקחים בחשבון מבוססים על נתוני אמת הכלולים בדוחות רווח והפסד של העסק בשנים האחרונות ועל נתוני רווח והפסד חזויים לעתיד המוערכים על סמך ניסיון העבר ומצבו הנוכחי והחזוי של הענף בו פועל העסק והמשק הכלכלי כולו.
במסגרת הבדיקות הנעשות לצורך חישוב הערכת השווי וכדי לחזות את רווחיות העסק בשנים הקרובות נבחן תזרים המזומנים של העסק, מאותרות התחייבויות קיימות ועתידיות, נסקרים חוזים משמעותיים שיש להם השפעה על הכנסותיו והוצאותיו של העסק, נבחנים נכסי העסק, המוחשיים והבלתי מוחשיים (לרבות מוניטין) מהיבט הבעלות, השווי והיכולת לייצר הכנסה עבור העסק וכיוצא בזה.

הערכת השווי יכולה להיעשות במספר שיטות חישוב מקובלות, שהנפוצות בהן הינן שיטת היוון תזרים מזומנים עתידי (DCF), שיטת השווי הנכסי ושיטת המכפיל. המחלקה הכלכלית במשרדנו תבחר בשיטת החישוב המתאימה לעסק הנבחן ו/או בשילוב של שיטות ובדיקות, בהתאם לאופי פעילותו, המטרה שלשמה נערכת הערכת השווי, יכולת העסק להמשיך ולפעול כעסק חי ועוד.
למחלקה הכלכלית בפירמת רואי חשבון ברסקי ברגר ניסיון רב בביצוע הערכות שווי חברות ו/או עסקים.
נשמח לעמוד לשירותכם, קבעו פגישת ייעוץ ללא התחייבות עוד היום.