גיוס אשראי והלוואות בערבות מדינה

משרד רואה חשבון - סניפים בתל אביב ובחדרה.

המחלקה הכלכלית בפירמת רואי החשבון ברסקי ברגר ושות' מתמחה בהגשת בקשות אשראי הן לבנקים והן לקרנות השונות בפורמט המקובל אצלם, לנוחיותם ולתועלת הלקוח. 

 
במחלקה הכלכלית בפירמת רואי החשבון ברסקי ברגר ושות' ישנו צוות מומחים המכירים את המערכת הבנקאית על בוריה, על פי רוב, ייהנה הלקוח מערך מוסף רב הנלווה להכנת בקשת האשראי. לא אחת, תוך כדי הכנת בקשות אשראי אנו מוצאים שניהול האשראי והנכסים של העסק דורשים שדרוג ושיפור. במקרים אלה, נקפיד לתת המלצות מגוונות ומושכלות לניהול כספי החברה, לניצול האשראי ולחסכון בעלויות.
 
 
כידוע, במסגרת מאמצי המדינה לתרום לכלכלה הישראלית הוקמו קרנות עידוד ממשלתיות, אשר מטרתן לסייע לעסקים ישראלים מסוגים שונים, באמצעות מתן הלוואות בערבות מדינה. בין הקרנות ניתן למנות את הקרן לעידוד עסקים קטנים, הקרן לעידוד עסקים בינוניים, קרן קורט וקרן ההלוואות ליצואנים.
 
על מנת שמי מהקרנות תאשר ותמליץ על קבלת הלוואה בערבות מדינה, נדרש להגיש בקשה מנומקת ולמלא שאלון מורחב הכולל התייחסות לנתונים כספיים קיימים וחזויים, לרבות הכנת תוכנית עסקית, צירוף מידע אודות האשראי הבנקאי הקיים, אשראי לקוחות וספקים ונתונים רבים נוספים אודות העסק ואפיוניו.
 
כל בקשה המוגשת לקרנות העידוד הממשלתיות, נבחנת על ידי כלכלנים חיצוניים מטעם הקרן באמצעות ניתוח הנתונים שהוגשו להם, ביקור בעסק, ראיון ולבסוף מתן המלצה לאישור או פסילת הבקשה.
משרדנו יבצע עבורכם את הכנתה המורכבת של הבקשה, יגיש אותה בשמכם לקרן העידוד ויעמוד בקשר עם הכלכלנים הבודקים אותה. לידיעתכם, לא אחת נפסלות בקשות על ידי הקרן משום שלא היה בנמצא גורם מקצועי חיצוני שיוכל להסביר ולנמק את יכולת הפירעון והצמיחה של העסק המצדיק את קבלת ההלוואה מהקרן, לרבות את הסבירות לפירעונה בעתיד. שירות זה מבוצע על ידי משרדנו במקצועיות ובהצלחה לא מבוטלת.